265543061795332
  • Joier inspirat amb l'època renaixentista. Peça única, elaborada artesanalment a partir de fusta de pollancre. Detalls tals com rebaixos, contorns morts, peus tornejats, tapa amb fulles encapsulades, cadena de subjecció o mirall interior, li aporten un aire de línies rectes, robustes i alhora delicades. El seu compartiment intern té unes generoses mides de 160 x 100 x 40 mm. La seva coloració s'ha realitzat amb un tint fosc i fumat, per donar-li caràcter, que resalta els anells de la fusta, i alhora, convina amb els seus detalls daurats. Acabat final amb vernís brillant.
  • Joier rodó fabricat amb fusta tropical. Acabat amb pintura de guix i vernís a l'aigua.
  • Joier rodó de fusta amb tapa d'obertura pivotant.
  • Joier fabricat amb fusta tropical. Acabat amb pintura de guix i vernís a l'aigua.